• تلفن: 91305920 (21) 98+
  • ایمیل: info@veriya.ir
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه  08:00-1۸:00

تعرفه انجمن طراحان گرافیک ایران

  • خانه
  • /
  • تعرفه انجمن طراحان گرافیک ایران

محصول کار طراحان گرافیک از نظر خدماتِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار با ارزش است ازاین رو شایسته است تا قیمت گذاری از روش درست، دقیق و مشخصی برخوردار باشد. یکی از پر اهمیت ترین مسائل در برنامه ریزی تجاری و اقتصادی بودجه بندی و به حداقل رساندن هزینه ها میباشد. لذا تعرفه و قیمت در  تبلیغات که طراحی گرافیکی نیز بخشی از آن می باشد برای سفارش دهندگان این گونه خدمات بسیار پر اهمیت است. با توجه به این مهم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران  اقدام به تهیه لیست قیمت خدمات گرافیکی کرده است. نظر به اینکه پروژه های طراحی گرافیکی بسیار متنوع می باشند و نیاز به بررسی پروژه ها بر اساس تعداد، اندازه، محل اجرای پروژه و زمان بشکل دقیق برای تعیین قیمت بسیار با اهمیت است. در لینک زیر فایل PDF  قیمت های انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برای مطالعه قرار گرفته است.

 

مواردی که در تعیین قیمت طراحی گرافیک موثر می باشند :

  • پیشینه ی دراز مدت حرفه ای، میزان تجربیات یا تخصص خاص طراح در طراحی و اجرای کار.
  • افزایش قابل توجه شمار ساعات کار و زمان صرف شده به دلایل مختلف برای طراحی و اجرای سفارش.
  • وسعت تولید، تیراژ، انتشار و تعداد مخاطبین.
  • توجه به گستره ی رسانه ی انتشاردهنده، سطح محلی، شهری، کشوری و بین المللی جامعه ی مخاطبان.

 

قابل توجه است که لیست قیمت انجمن فقط برای اطلاع می باشد و برای آگاهی از تعرفه قیمت کانون تبلیغاتی وریا با استودیو تماس حاصل کنید.

 تعـرفه رسمی خدمات و آثـار طراحان گرافیک ایران

سال ۱۳۹۷

صرفا جهت مطالعه و آگاهی از نوع قیمت گزاری مصوب این انجمن در اینجا قرارداده شده است.
 تعـرفه رسمی خدمات و آثـار طراحان گرافیک ایران

سال ۱۳۹۸

صرفا جهت مطالعه و آگاهی از نوع قیمت گزاری مصوب این انجمن در اینجا قرارداده شده است.
 تعـرفه رسمی خدمات و آثـار طراحان گرافیک ایران

سال ۱۳۹۹

صرفا جهت مطالعه و آگاهی از نوع قیمت گزاری مصوب این انجمن در اینجا قرارداده شده است.
 تعـرفه رسمی خدمات و آثـار طراحان گرافیک ایران

سال ۱۴۰۰

صرفا جهت مطالعه و آگاهی از نوع قیمت گزاری مصوب این انجمن در اینجا قرارداده شده است.
 تعـرفه رسمی خدمات و آثـار طراحان گرافیک ایران

سال ۱۴۰۱

صرفا جهت مطالعه و آگاهی از نوع قیمت گزاری مصوب این انجمن در اینجا قرارداده شده است.