Logo tasarımı ve markalaşma

Logo tasarımı ve markalaşma, bir şirketin veya ürünün kimliğinin tasarlanması ve tanımlanmasında iki önemli unsurdur. Markalaşmanın temel unsurlarından biri olan logo, bir markanın imajını ve görsel tanınırlığını temsil eder. Daha sonra logo ve markalama hakkında daha fazla bilgi vereceğim.

Logo:

Logo nedir? Logo veya logotype, bir şirketi, ürünü, hizmeti veya kuruluşu temsil etmek üzere tasarlanmış görsel bir sembol veya işarettir. Bu imajın hızla tanınması ve markayla ilişkilendirilmesi gerekir. Bir logo, bir şirket adını (logo tipi), şekilleri, renkleri veya bu öğelerin bir kombinasyonunu içerebilir.

Logonun önemi:

Hızlı tanınma: Logo, markanın hızlı tanınmasını ve tanınmasını sağlar.
Marka kimliğini temsil etmek: Logo, markanın kimliğini ve kişiliğini temsil eder ve markanın değer ve hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
Onay: Markanın faaliyet alanına ve konumuna uygun bir logo markanın güvenilirliğini artırır.
Aşinalık ve hatırlanabilirlik: Logo tanınabilir ve hatırlanması kolay olmalıdır.

Logo öğeleri:

İsim (logotype): Logoda firma adı mevcutsa bu logo türüne logotype denir. Örnek: Coca-Cola.
Sembol (ikon veya marka): Bir sembol veya görsel işaret, marka temsilcisi olarak tek başına durabilir. Örnek: Apple logosundaki elma simgesi.
Renk: Renk seçimi, izleyicinin duygularını tanımlamada ve onlarla iletişim kurmada önemli bir rol oynar.
Şekil: Logonun şekli ve yapısı, sunulan ürün veya hizmetle olan ilişkiyi de etkileyebilir.

طراحی لوگو و برندینگ

Logo ve marka kullanım alanları

Marka kimliğinde önemli bir görsel unsur olan logo, reklam, tanıtım ve hedef kitle ile iletişim amacıyla çeşitli durumlarda kullanılmaktadır. Aşağıda logonun yaygın kullanımlarından bazıları verilmiştir:

 1. İnternet sitesi:
  • Bir şirketin veya kuruluşun web sitesinde, ziyaretçilere öncelikle bu web sitesinin hangi markaya ait olduğunu bildirmek için bir logo görüntülenir.
 2. Kartvizit:
  • Kartvizit üzerinde markanın tanınmış sembolü olan logo, firmanın veya kişinin güvenilirliğini ve kimliğini gösterir.
 3. Resmi belgeler ve mektuplar:
  • Logo, resmi bir belge veya mektup üzerinde kullanıldığında kimlik ve güvenilirlik simgesi olarak sergilenir.
 4. Ürünler ve ambalaj:
  • Ürün ambalajı üzerinde markanın ve ürün kimliğinin göstergesi olarak logo yer almaktadır.
 5. Personel kıyafetleri ve ekipmanları:
  • Logo, çalışanların üniformalarında veya şirketin promosyon oyuncaklarında ve hediyelerinde sergilenmektedir.
 6. Televizyon ve radyo reklamları:
  • Sesli ve görsel reklamlarda logo tekrar tekrar gösterilerek markanın izleyicinin zihninde yer etmesi sağlanır.
 7. Sosyal ağlar:
  • Sosyal ağ profillerinde ve gönderilerinde logo, bir markanın çevrimiçi varlığını oluşturmada önemli bir unsur olarak rol oynar.
 8. Vitrinlerdeki reklamlar:
  • Logo, mağaza önlerindeki reklam panolarında veya pankartlarda ve hareketli tabelalarda tanıdık bir sembol olarak kullanılıyor.
 9. Konferanslar ve sergiler:
  • Bu logo, sergi ve konferanslarda firmanın standında ve aksesuarlarında sergilenmektedir.
 10. Reklam projeleri:
  • Basılı veya dijital reklam projelerinde görsel ve tasarımlarda logo anahtar unsur olarak kullanılır.

Markalaşma:

Markalaşma nedir? Markalaşma, marka kimliğini oluşturma ve geliştirme sürecidir. Markanın neyi temsil ettiği, hangi duygu ve değerleri temsil ettiği konusunda müşterilerde yankı uyandıracak görsel, işitsel ve kavramsal bir imaj yaratmayı içerir.

Markalaşmanın önemi:

 1. Kimlik oluşturma:
  • Markalaşma, tek tip ve tanınmış bir kimlik yaratarak marka, müşteriler ve pazarlar için çok önemlidir.
 2. Sabit düşünme:
  • Hedef kitlenin zihninde marka hakkında sabit bir düşünce oluşturmak, onların duygu ve deneyimleriyle bağlantı kurmak.
 3. Krediyi artırın:
  • Markalaşma, hedef kitlenin markaya olan güveninin ve güvenilirliğinin artmasına yol açmaktadır.
 4. Satın alma motivasyonu:
  • Saygın bir marka, izleyiciler için en ünlü seçenek olacaktır.
 5. Değer artışı:
  • Markalaşma, marka değerinin artmasına ve bunun sonucunda ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olur.
 6. Rakiplerden ayrılma:
  • Kendi değer ve özellikleriyle marka iletişimi yoluyla rakiplerden farklılık ve farklılaşma yaratmak.

طراحی لوگو و برندینگ

Markalama unsurları:

 1. logo:
  • Markanın ve ticari kimliğin ana görsel temsilcisi olan logo, markalaşmanın ana bileşenlerinden biridir.
 2. Konumlandırma:
  • Markanın hedef kitlenin ve müşterilerin zihnindeki konumunu rakiplere göre belirlemek.
 3. Slogan:
  • Duyguları ve marka değerlerini aktaran kısa ve etkili cümleler.
 4. Organizasyon kültürü:
  • Organizasyon içerisinde marka kimliğine uygun ortak bir kültür oluşturmak.
 5. müşterilerle iletişim:
  • Müşterilerle aktif iletişim kurun ve markayla etkileşimlerde olumlu bir deneyim yaratın.
 6. Logoyu kullanma kılavuzu:
  • Logonun farklı durumlarda doğru kullanımına yönelik standartların ve yönergelerin belirlenmesi.

Bir şirket, logo ve markalamayı başarılı bir şekilde birleştirerek güçlü ve tutarlı bir kimlik sunabilir ve pazarı çekebilir.

Ücretsiz danışmanlık için Veriya Reklam Merkezi fotoğrafçılık bölümündeki uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir