• تلفن: 77429224 (21) 98+
  • ایمیل: info@veriya.ir
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه  08:00-1۸:00

تماس با ما

پیامتان را ارسال کنید

اطلاعات تماس

تهران، بزرگراه باقری، خیابان فرجام غربی، پلاک ۵۳۷
تلفن:  ۷۷۴۲۹۲۲۴ (۲۱) ۹۸+    ۷۷۴۳۰۵۹۵ (۲۱) ۹۸+
ایمیل: info@veriya.ir
وب سایت: http://veriya.ir
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ – ۱۸:۰۰