عکاسی داماد

عکاسی داماد

DateJanuary 2020
Location Iran, Tehran, Pardis,Keresht
Value –
Client Mr. Shakeri
Category Modeling
عکاسی داماد مشتری عزیز

 

پروژه های انجام شده:

  1. عکاسی باغ
  2. عکاسی عمارت و آتلیه
  3. فیلم جشن به همراه کیلیپ